Escort Bayan Pendikbayan escort istanbulEscort AlanyaBursa rus escorteskişehir escort

Format Haber

MANİSA ÖLÇEĞİNDE EVSEL KATI ATIK BEDELİ UYGULAMASI

MANİSA ÖLÇEĞİNDE EVSEL KATI ATIK BEDELİ UYGULAMASI
Ali Suat Ertosun( suatertosun@yahoo.com )
04 Mart 2021 - 18:32

Bu yazıyı hazırlamamızın nedeni, son yıllarda gündemimize düşen, ancak yeterince tartışılmayan evsel katı atık bedeli uygulamasını, sadece kentsel ve kırsal konutlar yönünden Manisa ölçeğinde irdelemektir. Amacımız, ilçe belediyeleri arasındaki uygulama ve bedel farklılıklarını ortaya koymak, var olan adaletsizlikleri vurgulamak; ilçe belediye meclislerinde alınan kararların içeriği ne olursa olsun, dayanaksız ve bedelleri çok farklı da olsa; bunların, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiğini göstermektir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin uygulamalarını ele alan bu çalışma, diğer il ve ilçe belediyelerimiz için de yol gösterici olacaktır.

Sağlıklı bir çevrede yaşamak temel insan haklarındandır. Anayasamız, 56. maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” hükmüne yer verdikten sonra; çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek için Devlete ve vatandaşlara ödevler yüklemiştir. Son yıllarda, çevre kirlenmesinin getirdiği olumsuzluklarla birlikte, yapılan yayınların çoğalmasıyla bu konuda duyarlılık da artmış; Çevre Hukuku gelişmiş ve sorunlar geniş ölçüde tartışılmaya başlanmıştır.

Sağlıklı ve temiz bir çevrenin yaratılıp yaşanılır kılınmasında devlet, kurum, kuruluş ve kişiler üzerlerine düşeni yapmalıdır. Burada uygulayıcı kuruluşlar olarak belediyeler gündeme gelmekte ve onların uygulamalarının ele alınıp tartışılması gerekmektedir.

Çevre Kanunu’nun, ‘Tanımlar’ başlıklı 2. maddesinde, konumuzu ilgilendiren ‘Evsel katı atık’, “Tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, iş yeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları” biçiminde tanımlanmıştır. Bu Kanun’un 11. maddesinin on ikinci fıkrası ile büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, “Evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek görevi” verilmiş, aynı fıkranın devamında da, “Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacakların, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlü oldukları; bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınacağı, bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretlerin, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamayacağı” belirtilmiş; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da da uygulama detay ve esasları düzenlenmiştir. Çıkarılan Yönetmelik ve Kılavuz ile evsel katı atık idarelerinin, tarifeleri saptarken, tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanması zorunlu kılınmıştır.

Manisa’nın 17 ilçesine ait Belediyelerin internet sitelerinde yaptığımız incelemede; Ahmetli, Gölmarmara, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerinde, 2021 yılı katı atık bedelleri ile ilgili herhangi bir Belediye Meclisi kararı ve duyuruya  rastlamamış bulunmaktayız. Bu ilçelerde tarifelerin, belediye internet sitelerine konulmaması; halkın ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınmasındaki gereklilik açısından bir eksikliktir. Kaldı ki, belediye meclisi kararlarının Ahmetli, Gölmarmara, Kırkağaç, Köprübaşı ve Selendi’de düzenli olarak; Kula’da ise, 2021 yılına ait olanlarının paylaşılmadığı gözlenmiştir. Yukarıda belirtilen Belediyeler haricinde kalan Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre Belediyelerine ait internet sitelerinde, kabul edilen tarifeler yayımlanmıştır.

2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu yayımlanan ilçelerde; kentsel ve kırsal konutlardan alınan bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KATI ATIK BEDELLERİ

            İLÇESİ                      KENTSEL KONUT (TL)                     KIRSAL KONUT (TL)

Akhisar                                           4,96                                                    2,48

Alaşehir                                           6,95                                                    4,93

Gördes                                            7,80                                                      5,70

Salihli                                            10,50                                                      8,00

Sarıgöl                                            7,78                                                       5,27

Saruhanlı                                       13,51                                                    11,58

Soma                                               9,97                                                      4,46

Şehzadeler                                    11,70                                                      7,98

Turgutlu                                        10,16                                                    10,16

Yunusemre                                    13,81                                                      9,13

Tabloyu incelediğimizde, kentsel konut katı atık bedellerinin, 4,96 TL ile 13,81 TL; kırsal katı atık bedellerinin, 2,48 ile 11,58 TL arasında değiştiği görülmüştür. Bu rakamlara göre, kentsel ve kırsal konutlarda en düşük katı atık bedelini Akhisar; en yüksek katı atık bedelini kentsel konutlarda Yunusemre, kırsal konutlarda Saruhanlı Belediyeleri almaktadır. Bu farklılıklar, sadece kentsel ve kırsal konutlar yönünden değil; diğer mükellef grupları olan, “Bürolar; Okul, Dershane, Kreş, Kurs v.b.;  Kafe, Restoran, Lokanta, Düğün Salonu v.b.; Diğer Ticari Olmayan Kuruluşlar; Diğer Ticarethaneler; Kamu Binaları; Otel, Pansiyon, Yurt vb.; Sanayi Kuruluşları”  bakımından da söz konusudur ve bedeller arasında ilçelere göre büyük farklılıklar vardır.

İlçelerden gelen tarifelerdeki bedeller ne olursa olsun Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, “…. toplam sistem maliyeti hesaplarının harcama kalemlerini ispatlayıcı nitelikte evrakın tarifenin ekinde bulunmadığı ve 17 ilçenin toplam sistem maliyet hesaplamalarında farklılıklar olmasından dolayı ilçelerden gelen Evsel Katı Atık Tarife Raporlarının İlçe Belediye Meclis Kararında kabul edildiği şekliyle oy çokluğu ile kabulüne” karar verilmiştir. Görüleceği üzere, ilçelerden gelen tarifelerin, Yönetmelikte belirtilen ispatlayıcı nitelikte belge içermediği ve aralarında farklılıklar olduğu belirtilmesine karşın, hangi nedenle kabul edildiğini anlamak mümkün değildir! Bu da tarifelerin, Yönetmelik ve Kılavuz’da belirtilen tam maliyet ve kirleten öder ilkeleri esas alınmadan düzenlendiğini göstermektedir!

*           *          *

Evsel katı atık bedeli ile ilgili Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Meclislerinde kabul edilen tarifelerin iptali için açılan davalar devam etmekte olup; idari yargının, bu konuda ilçe belediye meclislerinin yetkili ve sorumlu olmadığı; görevin, büyükşehir belediye meclislerine ait olduğuna dair iptal ve yürütmenin durdurulması kararları olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

*           *          *

Çevrenin korunmasını amaç edinmesinin yanında belediyelerin gelir elde etmesini de sağlayacak olan evsel katı atık bedelinin, Yönetmelik ve Kılavuz’da belirlenen tam maliyet ve kirleten öder ilkeleri çerçevesinde bilimsel veriler dikkate alınmak ve dayanağı olan harcama kalemlerine uygunluğu da gözetilmek suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. Bu bedel, Covid 19 pandemisinin ağır koşullarında bunalan halkımızı ekonomik yönden ürkütmemeli, bezdirmemeli, zorlamamalı ve gelir getirme yönü ile değil, çevreyi koruma yönü dikkate alınarak belirlenmelidir. Dileğimiz, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in Geçici 1. maddesine göre, uyum sağlama yükümlülüğü çeşitli defalar ertelenen katı atık bedeli alınmasının, 02/02/2021 günlü 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği ile 31/12/2021 tarihine kadar tekrar uzatıldığı dikkate alınarak; 2021 yılına kadar bu bedeli almayan Soma ve Turgutlu Belediyelerinin yaptığı gibi bu yıl tüm ilçelerimizde alınmaması; yıl içinde Yönetmelik ve Kılavuz’da gösterilen tam maliyet ve kirleten öder ilkelerine göre gerekli hazırlık ve hesaplamalar yapılarak alınmasıdır. Aksi, nasıl belirlendiği açıklanmayan ve ilçeler arasında önemli farklılıklar olan bu bedelin, halktan tahsil edilmesi sonucunu doğuracaktır.

Sözün özü: Katı atık hizmetlerinin sürdürülmesi için alınması gereken bedelin, kâr amaçlı bir ücret ve vergi değil, verilen hizmetin karşılığı olduğu unutulmamalıdır.

——–+——–

Güzel Sözler :

Devlet, vatandaşa değer vermekle yükümlüdür. Çünkü devletin varoluşunun nedeni vatandaşa hizmet etmektir. Doğan Cüceloğlu

En yüce hizmet; karşılık, kazanç beklemeden yapılan hizmettir. Hüseyin Nihal Atsız

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Ben Sweetland

İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek daha iyidir. Horace Mann

 

KÖŞE YAZARLARI
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

© Telif Hakkı 2020, Format Haber Tüm Hakları Saklıdır

Bayan Escort IspartaBayan Escort TokatBayan Escort İzmirBayan Escort BalçovaBayan Escort ÇeşmeBayan Escort UrlaBayan Escort KarşıyakaBayan Escort KonakBayan Escort GaziemirBayan Escort BucaBayan Escort BayraklıBayan Escort ÇiğliBayan Escort BornovaBayan Escort BergamaBayan Escort KütahyaBayan Escort DüzceBayan Escort ErzincanBayan Escort ErzurumBayan Escort ElazığBayan Escort KayseriBayan Escort BitlisBayan Escort ArtvinBayan Escort AnkaraBayan Escort ÇankayaBayan Escort HaymanaBayan Escort KeçiörenBayan Escort SincanBayan Escort EtimesgutBayan Escort PursaklarBayan Escort PolatlıBayan Escort MamakBayan Escort SiirtBayan Escort HakkariBayan Escort BingölBayan Escort BursaBayan Escort KırklareliBayan Escort BalıkesirBayan Escort EskişehirBayan Escort BartınBayan Escort KırşehirBayan Escort KastamonuBayan Escort ArdahanBayan Escort OrduBayan Escort ÇorumBayan Escort SakaryaBayan Escort DiyarbakırBayan Escort KarsBayan Escort AdıyamanBayan Escort AntalyaBayan Escort KumlucaBayan Escort MuratpaşaBayan Escort KaşBayan Escort ManavgatBayan Escort KemerBayan Escort AlanyaBayan Escort KonyaaltıBayan Escort ŞanlıurfaBayan Escort AdanaBayan Escort ÇukurovaBayan Escort SeyhanBayan Escort AmasyaBayan Escort KahramanmaraşBayan Escort KaramanBayan Escort MuşBayan Escort BatmanBayan Escort YozgatBayan Escort MuğlaBayan Escort MilasBayan Escort DalamanBayan Escort FethiyeBayan Escort MarmarisBayan Escort DatçaBayan Escort BodrumBayan Escort KilisBayan Escort ÇankırıBayan Escort EdirneBayan Escort VanBayan Escort AfyonkarahisarBayan Escort IğdırBayan Escort AğrıBayan Escort ManisaBayan Escort SivasBayan Escort TekirdağBayan Escort BayburtBayan Escort BilecikBayan Escort MersinBayan Escort YenişehirBayan Escort ErdemliBayan Escort AkdenizBayan Escort MezitliBayan Escort SilifkeBayan Escort AnamurBayan Escort İstanbulBayan Escort AtaşehirBayan Escort BaşakşehirBayan Escort BayrampaşaBayan Escort EsenlerBayan Escort TuzlaBayan Escort MaltepeBayan Escort BeşiktaşBayan Escort KurtköyBayan Escort SultanbeyliBayan Escort PendikBayan Escort ÜmraniyeBayan Escort ZeytinburnuBayan Escort KağıthaneBayan Escort ÇekmeköyBayan Escort NişantaşıBayan Escort KartalBayan Escort SarıyerBayan Escort BeyoğluBayan Escort BeylikdüzüBayan Escort FulyaBayan Escort BahçelievlerBayan Escort FatihBayan Escort ŞerifaliBayan Escort EsenyurtBayan Escort BeykozBayan Escort SancaktepeBayan Escort KadıköyBayan Escort GüngörenBayan Escort EyüpsultanBayan Escort BakırköyBayan Escort KayaşehirBayan Escort ŞişliBayan Escort ÇatalcaBayan Escort ÜsküdarBayan Escort BüyükçekmeceBayan Escort KüçükçekmeceBayan Escort MerterBayan Escort MecidiyeköyBayan Escort BağcılarBayan Escort AvcılarBayan Escort TrabzonBayan Escort KocaeliBayan Escort İzmitBayan Escort GebzeBayan Escort BurdurBayan Escort GaziantepBayan Escort NizipBayan Escort ŞehitkamilBayan Escort ŞahinbeyBayan Escort GümüşhaneBayan Escort NiğdeBayan Escort GiresunBayan Escort YalovaBayan Escort RizeBayan Escort KonyaBayan Escort HatayBayan Escort DenizliBayan Escort NevşehirBayan Escort SinopBayan Escort MardinBayan Escort UşakBayan Escort ZonguldakBayan Escort OsmaniyeBayan Escort ŞırnakBayan Escort KırıkkaleBayan Escort AydınBayan Escort KarabükBayan Escort MalatyaBayan Escort TunceliBayan Escort AksarayBayan Escort BoluBayan Escort ÇanakkaleBayan Escort SamsunBayan Escort AtakumBayan Escort İlkadım

AyakkabıBot ve çizmeGünlük ayakkabıBot ayakkabı modelleriÇizme ayakkabıTerlik ayakkabıSandaletBabetSpor ayakkabıTopuklu ayakkabıİç giyimMayoÇorapFantezi giyimİç çamaşır takımlarıSütyenGecelikPijama takımıGece elbisesiPlaj giyimGiyimBüyük bedenTesettürEtekTrenckottarz eşofman takımları bayanMontGömlekPantolonT-shirtSweatshirtKırmızı elbiselerCeketÇantaÇanta aksesuarlarBebek bakım çantasıSpor çantaOkul çantasıLaptop çantasıPortföy çantaBel çantasıPostacı çantasıEl çantasıSırt çantaBebek bakım çantasıOmuz çantasıAtletKülotJartiyerTangaJüponBodyBüstiyer

karadeniz bungalov evler fiyat

sperrmüll berlin

Çorum evden eve nakliyatDenizli evden eve nakliyatDİyarbakır evden eve nakliyatEdirne evden eve nakliyatErzincan evden eve nakliyatErzurum evden eve nakliyat